เศรษฐกิจพอเพียง

💖 อนิเมชั่น เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา "เกษตรกรยะลาปลูกกาแฟ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน" ขุมทรัพย์สมุนไพร เหนือเทือกเขาสันกาลาคีรี ตำนานเมล็ดพันธุ์สันติภาพสีทองคำ ความเป็นมา : นับย้อนกลับไปกว่า 60 ปีมาแล้...

15 likes1 commentLINE VOOM