เศรษฐกิจพอเพียง

💖 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอน ลุ่มน้ำสายบุรี 📌 ปฐมบทแห่งลุ่มน้ำสายบุรี จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ความเป็นมา : ลุ่มน้ำสายบุรี มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยิ่งใหญ่ ได้รับการขนานนามมาแต่โบราณนับพันปีแล้วว่...

11 likes0 commentsLINE VOOM