เศรษฐกิจพอเพียง

💖 อนิเมชั่น เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอน ลุ่มน้ำปัตตานี 📌 ประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ ภาษา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ท่ามกลางความแตกต่าง เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ความเป็นมา : ลุ่มแม่น้ำปัตตานีจะมีลักษณะเ...

6 likes0 commentsLINE VOOM