Join Our Team Be a Professional เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท พูนธนามาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้แล้ววันนี้ในตำแหน่ง 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จำนวน 5 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ จำนวน 10 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จำนวน 2 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ( 0 2 )9 0 7 - 8 0 0 0 หรือ The Official Line : @poontana