PonMaree Bakery

ขอบพระคุณออเดอร์จากบริษัท พาวเวอร์ วิต จำกัด เป็นอย่างสูงค่ะ ที่ไว้างใจให้พรมารีย์สาขาลาดพร้าววังหินช่วยดูแลจัดของว่างสำหรับจัดเลี้ยงจำนวน 30 ชุด จัดเป็นคละรายการกันไป หลากหลายความอร่อย พรมารีย์สาขา...

1 like0 commentsLINE VOOM