poloicon

poloicon

@poloiconFriends 4,635

Timeline

เนื้อผ้า Hybrid Fabric คือเนื้อผ้าที่ผ่านการทอด้วยเทคโนโลยีเฉพาะ ที่มีคุณสมบัติช่วยทำให้อากาศไหลผ่านเนื้อผ้าได้ดีขึ้นกว่าผ้าทั่วไป และเนื้อผ้ามีความนุ่มลื่นเมื่อสวมใส่ ทั้งยังหมดปัญหาเรื่องสีตกหรือซีดลงเมื่อผ่านการซักหลายๆครั้ง ทำให้ท่านสวมใส่ได้อย่างสบายใจ ผ้า Hybri ...See More
See More
Top