PneumaSystem

หัวขับไฟฟ้า หัวขับวาล์วไฟฟ้า BK Valve
หัวขับไฟฟ้า หรือ หัวขับวาล์ว ตัวนี้เป็นตัวช่วยเปิดปิดวาล์ว ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า เหมาะกับการใช้งานอย่างหนัก