kitcyber

EPSON LQ310 เครื่องพิมพ์แบบหัวเข็มขนาดกะทัดรัด -ขนาดกะทัดรัดด้วยระบบ SIDM 24 เข็มพิมพ์ -ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 416 ตัวอักษรต่อวินาที ที่ 12 ตัวอักษรต่อนิ้ว -สามารถพิมพ์ได้สูงถึง 10,000 ชั่วโมง...

0 likes0 commentsLINE VOOM