กรุงเทพทิพโอสถ

🔹 วันมาฆบูชา 🔹 "โอวาทปาติโมกข์ และวันจาตุรงคสันนิบาต" วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 นี้ มีอีกชื่อเรียกว่าวันจาตุรงคสันนิบาต ด้วยว่าเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกันถึง 4 เหตุการณ์ คือ เป็นวันที่พระจันทร์เสวย...

0 likes0 commentsLINE VOOM