ศูนย์รถตู้เชียงใหม่ โทร.0818822028 สอบถามรถตู้เชียงใหม่ บริการรถตู้พร้อมคนขับ สำหรับพาเที่ยว หรือทำธุระในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง และมีบริการรถตู้พาเที่ยวทั่วไทย ในราคายุติธรรม ลูกค้าสามารถสอบถามค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ครับ