PLUS DENTAL CLINIC

@plusclinicFriends 43,290

Timeline

" กว่าจะมาเป็น PLUS Dental Clinic " - กับหลายเหตุผล ที่หลายคน ไม่เคยรู้ - เชื่อว่าหลายๆ ท่านได้เห็น พัฒนาการของ คลินิกห้องแถวเล็กๆ ห้องหนึง แต่เบื้องหลังการทำงาน ของทีมงาน อาจไม่เคยมีใครล่วงรู้ ว่าอะไรทำให้เรายืนหยัดมาจนถึง ทุกวันนี้ เพียงแค่เหตุผล บางอย่าง ที่เราส่ ...See More
See More

Photos

Top