Plug and Play Smart

Plug and Play Smart

@plugandplaysmartFriends 64

Timeline

ช้อปกับ Plug&Play Smart ส่งท้ายปีรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี สูงสุด 15,000 บาท ระหว่างวันที่ 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560 เพียงช้อปสินค้าที่ Plug and Play Smart แล้วแจ้งความประสงค์ ขอใบกำกับภาษีเต็มรูปกับแคชเชียร์ พร้อมยื่นบัตรประชาชน แล้วนำใบกำกับภาษีเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีเง ...See More
See More
Top