PLOY PRINTING

โรงพิมพ์เชียงใหม่ พลอยการพิมพ์ - Ploy Printing House
รับผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ กล่องเครื่องสำอางค์ กล่องขนม ฉลากสินค้า สายคาดกล่อง นามบัตร การ์ดแต่งงาน หนังสือ แคตตาล็อก พิมพ์บนวัสดุทางเลือก Risograph