เพลิน Station

@plernstationFriends 274

Location

Address
116 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
Location
ศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
Top