Pleno SKS-Rama3

Pleno SKS-Rama3

@plenosuksawadrama3Friends 226

Timeline

เเจ้งประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่10 ธันวาคม 2560 มีสมาชิกคุณลูกบ้าน 99/215( ซอย 9) ทำบุญขึ้นบ้านใ หม่ ไม่มีกางเต็นท์ เริ่มเตรียมงานตั้งแต่ช่วงเวลา 05.00 น - เวลาประมาณ 12.00น. เเล้วเสร็จ ## ทั้งนี้ขออภัยในความไม่สะดวก ในวันและเวลาดังกล่าว ฝ่ายบริหารงานจั ...See More
See More
Top