Playonmarketing

Playonmarketing

@playonFriends 228

Timeline

รัชกาลที่ 9 ครองราชย์วันที่ 9 ปี 2489 เมื่อพระชนมายุ 19 สวรรคตพระชนมายุ 89 สวรรคตปี 2559 สวรรคตปี 2016 (2+0+1+6=9) ข้าพระพุทธเจ้าขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
See More
Top