Plathong.NET

Plathong.NET

@plathong.netFriends 2,731

Timeline

ขั้นตอนการตั้งค่า smartphone (android) เพื่อส่งสัญญาณมายัง Shoutcast server ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการส่งสัญญาณเสียงนอกสถานที่กลับมายังสถานีหลักได้ https://www.userpanel.net/index.php/knowledgebase/32
See More

Business Information

Top