Plasti Dip

Plasti Dip

@plastidipFriends 311

Timeline

TOYOTA SOLUNA โตโยต้า โซลูน่า รุ่นแรกผลิตจำกัด แปะตัวอักษรและเลขไทย มีจริงและเกี่ยวชัดกับ ‘ในหลวง’ อ่านความจริง /// รถมีจริง แต่บ้างมีข้อมูลผิดๆ ว่ารถผลิตเพื่อ ‘ถวาย’ ในปีฉลองครองราชย์ครบ 50 ปี ซึ่งปีฉลองคือ 2539 /// ใครมีรถรุ่นนี้อย่าคิดว่าตลกหรือแกะตัวอักษรหรือเลขไท ...See More
See More
Top