Plan For Kids Shop

Friends 19,028
  • หนังสือเด็ก นิทาน

Best Sellermore

ชุด ส่งเสริมทักษะทางสังคม฿581

เมื่อลูกถึงวัยเข้าโรงเรียน สิ่งที่ลูกจะต้องพบเจอคือ สภาพสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ไม่คุ้นเคย คุณพ่อคุณแม่จึงควรเตรียมทักษะการปรับตัวและเรียนรู้ที่จะเข้าสังคมใหม่ให้ลูกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ . อาจจะเริ่มจากใช้วิธีพูดคุยเพื่อให้ลูกเข้าใจว่าโรงเรียนคืออะไร ทำไมเด็กๆ ถึงต้องไปโรงเรียน พาลูกไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักเรียนใหม่ เพื่อให้ลูกได้สำรวจและรู้สึกคุ้นเคยกับพื้นที่มากขึ้น . แต่นอกจากนั้น หนังสือนิทานเองก็เข้ามามีบทบาทในการช่วยเตรียมตัวรับมือกับสิ่งแปลกใหม่เช่นเดียวกัน เราจึงมีหนังสือนิทานที่จะช่วยฝึกทักษะและช่วยให้ลูกเรียนรู้การเข้าสังคมมาแนะนำดังนี้ . ชุด นิทานส่งเสริมทักษะทางสังคม (6 เล่ม) 1. หมาหริ่งสุดเจ๋ง (ปกอ่อน) ราคาปกติ 125 บาท / 9X9 นิ้ว / 28 หน้า *หมอประเสริฐแนะนำ 2. วิธีเป็นสิงโต (ปกอ่อน) ราคาปกติ 125 บาท / 7.5X10 นิ้ว / 32 หน้า *หมอประเสริฐแนะนำ 3. ระวัง เม่นมาแล้ว Here Comes Little Hedgehog (ปกอ่อน) ราคาปกติ 89 บาท / 9X9 นิ้ว / 24 หน้า *หมอประเสริฐแนะนำ 4. ฉันชอบรถไฟ (ปกอ่อน) ราคาปกติ 105 บาท / 8.5X9.5 นิ้ว / 28 หน้า *หมอประเสริฐแนะนำ 5. โทริเด็กหญิงผมแดง (ปกอ่อน) ราคาปกติ 125 บาท / 9X9 นิ้ว / 32 หน้า *หมอประเสริฐแนะนำ 6. ลูกลิงเล่นด้วยนะ (ปกอ่อน) ราคาปกติ 115 บาท / 8X8 นิ้ว / 16 หน้า

ชุด ส่งเสริมความมีน้ำใจ฿642

การอบรมบ่มนิสัยเรื่องความมีน้ำใจนั้นเป็นหน้าที่ของทุกสถาบันในสังคม โดยเฉพาะครอบครัวและโรงเรียนมีอิทธิพลต่อการหล่อหลอมทางสังคมให้แก่เด็ก เด็กสามารถเรียนรู้เรื่องความมีน้ำใจได้จากการเลียนแบบผู้ใหญ่กระทำ และหากการเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกให้เด็กเห็นคุณค่าของการมีน้ำใจ เด็กจะเกิดความพอใจและพร้อมที่จะกระทำที่แสดงความมีน้ำใจ ซึ่งการที่เด็กจะประพฤติและปฏิบัติตนเป็นผู้มีน้ำใจนั้นจะเกิดจากการที่เขาได้รับความรักและความอบอุ่น ได้รับความมีอิสระที่ผู้ใหญ่ปฏิบัติต่อเด็กเสียก่อน เมื่อเด็กเกิดความสุข เขาจะยินดีที่จะกระทำให้คนอื่นมีความสุขเช่นกัน การสอนลูกเรื่องความมีน้ำใจประโยชน์ต่อเด็กอย่างไร? > เด็กจะเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของตนเองและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองได้ > เด็กจะเป็นผู้ที่เห็นความดี ความงาม ของการการกระทำดี > เด็กจะพัฒนาจิตใจของตนเองอยู่ในระดับที่สูงขึ้น มีวุฒิภาวะได้ตามวัย การสอนสั่งคุณธรรมให้ก่อเกิดในจิตของเด็กย่อมเกิดประโยชน์ต่อเด็กผู้ที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในกาลข้างหน้า ***ขอบพระคุณข้อมูลอ้างอิงจาก “โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย” ชุด นิทานส่งเสริมด้านความมีน้ำใจ (7 เล่ม) 1. น้ำใจไม่มีวันหมด (ปกอ่อน) ราคาปกติ 125 บาท / 7.5X8.75 นิ้ว / 24 หน้า 2. กล้วย! (ปกอ่อน) ราคาปกติ 125 บาท / 8.16X9 นิ้ว / 28 หน้า 3. ความสุขของแม่ (ปกอ่อน) ราคาปกติ 95 บาท / 9X9 นิ้ว / 24 หน้า 4. ฮัมบี้ ขี้หวง Humbie is New Ball (ปกอ่อน) ราคาปกติ 95 บาท / 9X9 นิ้ว / 24 หน้า 5. นิ้งหน่องขี้หวง (ปกอ่อน) ราคาปกติ 95 บาท / 9X9 นิ้ว / 24 หน้า 6. เข้ให้ เข้หวง (ปกอ่อน) ราคาปกติ 95 บาท / 7.75X8.5 นิ้ว / 32 หน้า 7. ปาร์ตี้ของหมีน้อย (ปกอ่อน) ราคาปกติ 125 บาท / 8.5X9 นิ้ว / 28 หน้า

ชุด เด็กดีมีมารยาท ฿459

กุ๋งกิ๋งชวนเพื่อนๆ มาเรียนรู้วิธีปฏิบัติตัวในชีวิตประจำวันและเข้าใจมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น โดยสามารถฝึกฝนได้ตั้งแต่ในบ้าน และเตรียมความพร้อมเมื่อต้องออกนอกบ้านหรือไปยังสถานที่สาธารณะต่างๆ เพื่อให้เด็กอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข • รู้จักมารยาทบนโต๊ะอาหาร • รู้จักกาลเทศะ อะไรควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติเมื่อต้องออกนอกบ้านหรือไปยังสถานที่สาธารณะต่างๆ • นิทานภาพ 2 ภาษา เปิดอ่านได้ 2 ด้าน ส่งเสริมทักษะภาษาไทยและอังกฤษ • คำศัพท์ท้ายเล่ม เหมาะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ถึงระดับประถมศึกษา • ใช้งานร่วมกับ ปากกาพูดได้ของแปลน ฟอร์ คิดส์ (Reading Pen) • เสียงอ่านโดย คุณนุ่น เจ้าของเพจ English AfterNoonZ

ชุด วันแสนสนุกของกุ๋งกิ๋ง฿432

นิทานคำกลอนสีสันสดใส เรื่องราวของหนูน้อยกุ๋งกิ๋งที่จะมาชวนเพื่อนๆ ออกไปเรียนรู้โลกกว้าง คราวนี้กุ๋งกิ๋งจะพาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ ทั้งโรงเรียน ตลาด ทะเล และสวนสัตว์ ไม่ว่าจะไปที่ไหน กุ๋งกิ๋งมีความสุข สนุกได้ทุกวันเลย เด็กๆ จะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ผ่านคำกลอนสนุกๆ จดจำง่าย ในส่วนภาษาอังกฤษที่แยกไว้ท้ายเรื่องก็ถอดความในลักษณะร้อยกรองเช่นกัน เพื่อให้การเรียนรู้ภาษาของเด็กเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ พร้อมต่อยอดการเรียนรู้ด้วย “คำศัพท์แสนสนุก” ท้ายเล่ม • พัฒนาทักษะชีวิตและสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ • เรียนรู้ทั้งภาษาอังกฤษและไทย โดยเลือกใช้คำที่เข้าใจง่าย • นิทานภาพ 2 ภาษา เปิดอ่านได้ 2 ด้าน ส่งเสริมทักษะภาษาไทยและอังกฤษ • คำศัพท์ท้ายเล่ม เหมาะสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ถึงระดับประถมศึกษา • ใช้งานร่วมกับ ปากกาพูดได้ของแปลน ฟอร์ คิดส์ (Reading Pen) • เสียงอ่านโดย คุณนุ่น English AfterNoonZ

Social media

Follow us on social media

FAQmore

  • Aคุณลูกค้าสั่งซื้อสินค้า โดยส่งภาพที่ต้องการมาทางแชทได้เลยค่ะ

  • Aบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายเก็บเงินปลายทางค่ะ หากสั่งซื้อสินค้าแล้วลูกค้าสามารถโอนเงินหรือตัดบัตรเครดิตได้ทางเว็บไซต์ค่ะ

  • Aโปรโมชั่นเดือนมิถุนายน ซื้อครบ 600 บาท ฟรีค่าจัดส่ง หากไม่ถึง 600 บาท คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักสินค้า มีบริการส่งแบบ EMS และเอกชน

Country or region: Thailand