i-Cream Solutions

Gelato Workshop งาน Thailand Coffee Fest 2022 กิจกรรมเวิร์คช็อปการทำไอศกรีมเจลาโต้ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจต่อยอดธุรกิจร้านกาแฟด้วยไอศกรีม ซึ่งภายในกิจกรรมจะประกอบไปด้วยความรู้เบื้องต้นของการทำไอศกรีม...

0 likes0 commentsLINE VOOM