i-Cream Solutions

คลาสเรียนเจลาโต้ขั้นพื้นฐาน วันที่ 9 สิงหาคม 2565 หลักสูตรสำหรับผู้ที่เริ่มต้น เน้นให้ผู้เรียนสามารถทำเจลาโต้ขั้นพื้นฐานแบบมืออาชีพได้ นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฎิบัติควบคู่กันไปด้วย โดยผู้เรียนจะเรีย...

0 likes0 commentsLINE VOOM