PKJThaiMassage

การนวดช่วยปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย เนื่องจากการนวดจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและน้ำเลือดในร่างกาย