# 7 มาตรการหลักโควิด

video
7 มาตรการหลัก ป้องกันโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยสูงสุดที่คลินิกเดนทัลเวิลด์
Infection Prevention COVID-19 at Dental World.
.
คลินิกทันตกรรมที่ได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยโควิด
Your safe and confident dental clinic in Chiangmai
.
ผ่านการรองรับโดยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, ทันตแพทยสภา, กรมอนามัย
Certified by Chiangmai Health Department, Thai Dental Council, Thai Health Department