* ผู้เข้ารับบริการ *

video
คำแนะนำก่อนเข้ารับบริการที่เดนทัลเวิลด์ เพื่อป้องกันโควิด
Instruction for patients regarding COVID-19
.
เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้เข้ารับบริการและครอบครัวของเรา
Your safe and confident dental clinic in Chiangmai