ทำครอบฟันเซรามิค Pediatric Cr.

สำหรับลูกน้อยที่มีฟันผุหลายด้านหรือฟันดำจากอุบัติเหตุ เราสามารถทำครอบฟันเพื่อให้ฟันผุนั้นสามารถใช้งานได้จนกว่าจะหลุดเอง

ค่ารักษา 5000-5500 บาท/ซี่ ไม่รวมค่าเอ๊กซเรย์, ค่าทำความสะอาดปลอดเชื้อ, ค่ายา(หากจำเป็น)