ทําฟันเด็กร่วมการดมแก๊สหัวเราะ

เฉพาะค่าแก๊สหัวเราะ 1500 บาทต่อ 30 นาทีแรก และคิด 500 บาทในทุกๆ 15นาทีถัดไป
(ไม่รวมค่ารักษา,ค่าทําความสะอาดปลอดเชื้อและค่ายา)
**************
Only the laughing gas fee costs 1500 baht/the first 30 minutes and 500 baht for every next 15 minutes. This excluded treatment fee, sterilization, and medication (if any).