ทพ. อาณัติ เดวี

#รักษารากฟัน#Endodontist#ทำฟันเชียงใหม่

Dr. Anat Dawi , DDS. MSc., Dip. Thai Board
สาขาวิทยาเอ็นโดดอนท์ (รักษารากฟัน) Endodontist

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาเอ็นโดดอนท์

- Doctor of Dental Surgery (DDS.)
- Master of Science in Endodontics
- Diplomate Thai Board of Endodontics