ทพ. วัชรพงศ์ อรุณแสง

#ทำฟันปลอมครอบฟัน#DentureCrown#ทำฟันเชียงใหม่

Dr. Watcharapong Aroonsang. DDS., MDSc., Ms.​
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ Prosthodontist

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ Faculty of Odontology, Malmö University, Malmö, Sweden
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต University of Alabama at Birmingham, Alabama, USA
- อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ School of Dentistry, the University of Alabama at Birmingham, Alabama, USA

- Doctor of Dental Surgery (DDS.) First Class Honor, Faculty of Dentistry, Chiangmai Univerisity
- Master of Dental Science in Prosthodontics Dentistry (MDSc.), Faculty of Odontology, Malmö University, Malmö, Sweden
- Master of Science (MS.) University of
Alabama at Birmingham, Alabama, USA
- Advanced Education in Prosthodontics (Graduate Prosthodontics) School of Dentistry, University of Alabama at Birmingham, Alabama, USA (Prosthodontics)