เซฟสิริ (ประเทศไทย)

อบรม การทำงานบนที่สูง (แบบ บุคคลทั่วไป) มี 3 หลักสูตร ดังนี้ 1. ที่สูง สำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน (เรียน 1 วัน) - รายละเอียดหลักสูตร > https://bit.ly/3yXNI3l 2. ที่สูง สำหรับ หัวหน้างาน (เรียน 2 วั...

3 likes0 commentsLINE VOOM