เซฟสิริ (ประเทศไทย)

🔖 หลักสูตร : กิจกรรม 5 ส เพื่อเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน (รายบุคคล) ▪️อบรม 1 วัน (6 ชั่วโมง) ▪️ราคา 1,100 บาท/ท่าน (ไม่รวมvat) ▪️เข้าอบรมตามตารางของเซฟสิริ ▪️อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม...

0 likes0 commentsLINE VOOM