เซฟสิริ (ประเทศไทย)

📊 คปอ. ต้องมีกี่คน และ มีสัดส่วน คปอ. เท่าไรบ้าง 1.สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50-99 คนให้มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย -นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้างระดับบริหารเป็นประธาน -ผู้แทนนา...

3 likes0 commentsLINE VOOM