เซฟสิริ (ประเทศไทย)

🔖 หลักสูตร โรคจากการประกอบอาชีพฯ (อินเฮ้าส์) (หน้างานลูกค้า) ▪️อบรม 1 วัน (6 ชั่วโมง) ▪️เข้าอบรมได้ 1-30 ท่าน ▪️ราคา 16,500 บาท (รวมคู่มือ) ราคายังไม่รวม VAT และค่าเดินทาง(กรณีต่างจังหวัด) ▪️ท่า...

2 likes0 commentsLINE VOOM