เซฟสิริ (ประเทศไทย)

🔖 หลักสูตร : การปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัย BBS   (อินเฮ้าส์) (หน้างาน) ▪อบรม 1 วัน (6 ชั่วโมง) ▪เข้าอบรมได้ 1-40 ท่าน ▪ราคา 15,000 บาท (รวมคู่มือ) ราคายังไม่รวม VAT และค่าเดินทาง(กรณีต่างจังหวั...

1 like0 commentsLINE VOOM