เซฟสิริ (ประเทศไทย)

หลักสูตร การทำงานในที่อับอากาศ 4 ผู้ ลด 40% (แบบอินเฮ้าส์) บริการวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการทำงานในที่อับอากาศ ประกาศกรมสวัสดิการ และ คุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และ หลักสูตรการฝึกอบรมความปลอ...

2 likes0 commentsLINE VOOM