เซฟสิริ (ประเทศไทย)

🔖 หลักสูตร : Rigging Slinging (อินเฮ้าส์) ▪อบรม 1 วัน (6 ชั่วโมง) ▪เข้าอบรมได้ 1-20 ท่าน ▪ราคา 20,000 บาท (รวมคู่มือ) ราคายังไม่รวม VAT และค่าเดินทาง(กรณีต่างจังหวัด) ▪ ท่านที่ 21ขึ้นไป คิดเพิ่ม...

0 likes0 commentsLINE VOOM