เซฟสิริ (ประเทศไทย)

อบรมการทำงานในที่อับอากาศ 4 ผู้ ตามกฎหมายใหม่ปี 2564 ☑ มี 2 แบบ ดังนี้ 1. แบบหน่วยฝึกอบรม 2. แบบ อินเฮ้าส์ (นายจ้างจัดอบรมเอง) ☑ ทั้ง 1 และ 2 ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมด ☑ สิ่งที่ควรรู้ - การอบรม...

2 likes0 commentsLINE VOOM