เซฟสิริ (ประเทศไทย)

🔖 หลักสูตร การกู้ภัยในการทำงานบนที่สูง Rescue (อินเฮ้าส์) ▪อบรม 2 วัน (12 ชั่วโมง) ▪เข้าอบรมได้ 1-10 ท่าน ▪ราคา 45,000 บาท (รวมคู่มือ) ราคายังไม่รวม VAT และค่าเดินทาง(กรณีต่างจังหวัด) ▪ลูกค้าเลื...

0 likes0 commentsLINE VOOM