โรงพยาบาลปิยะเวท

โรงพยาบาลปิยะเวท

@piyavateFriends 3,846

Timeline

ไม่สูบบุหรี่ก็เป็นมะเร็งปอดได้ “มะเร็งปอด” พบมากเป็นอันดับ 2 ในเพศชายรองจากมะเร็งตับ เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆ ทั้งเพศชายและเพศหญิง รายละเอียด >> http://www.piyavate.com/l/11
See More

Location

Address
998 ถ.ริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 1… See More

Business Information

Account Intro

โรงพยาบาลปิยะเวท เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ที่ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 24 ปี โดยเป็นสถานพยาบาลขนาด 150 เตียง และได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อว…See More
Top