โรงพยาบาลปิยะเวท

โรงพยาบาลปิยะเวท

@piyavateFriends 4,681

Timeline

โรงพยาบาลปิยะเวทเปิด "ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์" , "ศูนย์การดูแลทารกแรกเกิดและปริกำเนิด" และ "ศูนย์การบริการผู้ป่วยต่างชาติ" เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา
See More

Location

Address
998 ถ.ริมคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 1… See More

Business Information

Account Intro

โรงพยาบาลปิยะเวท เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ ระดับอินเตอร์เนชั่นแนล ที่ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 24 ปี โดยเป็นสถานพยาบาลขนาด 150 เตียง และได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เมื่อว…See More
Top