PCS Music School

PCS Music School

@pitchasilaphaFriends 349

Location

Address
29/122 หมู่บ้านชวนชื่นปิ่นเกล้า-วงแหวน หมู่ 3 ต.ปล… See More
Location
Pitchasilapha music school

Business Information

Hours 10.00-20.00
URL https://www.facebook.com/krupitch
Phone 094-550-2786

Account Intro

โรงเรียนดนตรีพิชาศิลป์ รับรองหลักสูตรการเรียนดนตรีทุกวิชา และความมาตรฐานในการสอนของคุณครูทุกท่านโดยกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการเรียนการสอนวิชาขับร้อง เปียโน กีต้าร์ ไวโอลิน แซกโซโฟน อูคูเลเล่ เต้นทุกประเภท และการแสดง ซึ่งคุณครูทุกคนจบการเรียนดนตรีตามวิชาที่ต…See More
Top