Pinthong

Pinthong

@pinthongFriends 675

Timeline

ด้วย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเครือข่ายองค์กรนายจ้างองค์กรลูกจ้าง ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการรำลึกและเชิดชูเกียรติผู้ใช้แรงงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาค ...See More
See More
Top