รพสมเด็จพระปิ่นเกล้า

รพสมเด็จพระปิ่นเกล้า

@pinklao.hpFriends 6,315

Timeline

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ป่วยและญาติทุกท่าน เข้าสักการะ "อาศรมหมอพร" อาคารเรียนรู้การแพทย์เชิงบูรณาการ เป็นการจัดแสดงการแพทย์เชิงบูรณาการ โดยจัดภูมิทัศน์โดยรอบอาศรมหมอพรเป็นสวนรักษ์สุขภาพเพื่อเป็นเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอ ...See More
See More

Location

Address
504 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กร… See More

Business Information

Phone 02-4600000
Top