รพสมเด็จพระปิ่นเกล้า

รพสมเด็จพระปิ่นเกล้า

@pinklao.hpFriends 5,150

Timeline

ขอให้บุคลากรของกรมแพทย์ทหารเรือตอบแบบสอบถามสำรวจความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร พร. ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยทำผ่านเว็ปไซต์ https://goo.gl/4fHD3u ในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือดำเนินการผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ โดยสมัครจาก QR code และดำเนินการทำแบบสอบถามให้แล้วเสร็จภายใ ...See More
แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรมแพทย์ทหารเรือ docs.google.com
See More

Location

Address
504 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กร… See More

Business Information

Phone 02-4600000
Top