Pilates's House

Pilates's House

@pilateshouseFriends 979

Timeline

Basic Workout พื้นฐานการควบคุมร่างกาย การออกกำลังกายที่ถูกต้อง เตรียมตัวเข้าสู่สายฟิต Basic Pilates ควบคุม/เสริมสร้างกล้ามเนื้อแกนกลาง Basic Cardio เคลื่อนไหวกันสักนิด กระตุ้นความฟิตให้หัวใจ Basic Stretching เคลื่อนไหวยืดเหยียด ฟื้นฟูสภาพร่างกาย
See More
Top