Pilates's House

Pilates's House

@pilateshouseFriends 1,132

Timeline

" BASIC PILATES " ความตั้งใจจริงในการพาตัวเองมาออกกำลังกาย บวก+++++ การออกกำลังกายที่ชื่อว่า "PILATES" (พิลาทิส) เราเลือก PILATES ให้เป็นพื้นฐานการออกกำลังกาย เพราะ .... มีจังหวะการเคลื่อนไหว, ช่วยทั้งสร้างกล้ามเนื้อ, จังหวะที่เร็วช่วยให้เป็นการออกกำลังกายปอดและหัวใจ ...See More
See More
Top