จำหน่ายหัวเชื้อจุลินทรีย์ และบริการแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม บำบัดบึง บำบัดคลอง บำบัดน้ำเสีย บ่อดักไขมัน ปัญหากลิ่นเหม็นทุกชนิด BOD COD, TSS เป็นต้น