Phonics1st

Friends 0

ข้อมูลบัญชี

Phonics 1st สถาบันสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิกส์สำหรับเด็กวัย 1.6 - 10 ขวบ เน้นการออกเสียงแบบเจ้าของภาษาอย่างถูกต้อง แตกต่างด้วยหลักสูตรนำเข้าจากประเทศอังกฤษ เด็กๆ สามารถพูด อ่าน เขียน แบบเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง ผู้ปกครองจากโรงเรียนนานาชาติ สองภาษายอมรับในคุณภาพของเด็กๆ ที่จบจากสถาบันไปแล้วว่ามั่นใจและคิดถูกแล้วที่ให้ Phonics 1st ดูแลทักษะภาษาอังกฤษให้เด็กๆ

Recent media

Our Program

Jolly Phonics ( 4 ปีขึ้นไป )

เก่งโฟนิกส์..อังกฤษดี(ส-อา)

Step ( 3-4 ปี )

สร้างความมั่นใจกับภาษา(ส-อา)

Early Step ( 1.6-3 ปี )

สร้างความคุ้นเคยภาษาใหม่(ส-อา)

Coupon

Reward card