รพ.โพธิ์ประทับช้าง

@phohospFriends 61

Timeline

sticon ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายทันตกรรมค่ะ sticon ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปฝ่ายทันตกรรมมีแผนขยายห้องทันตกรรม sticon ซึ่งมีความจำเป็นต้อง งด ให้บริการผู้ป่วยทั่วไปทั้งในและนอกเวลาเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน โดยฝ่ายทันตกรรม จะเปิดรับเฉพาะงานปรึกษาสุขภาพช่องปากและกรณีฉุกเฉินเ ...See More
See More

Location

Address
โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 128 หมู่ 2 ตำบล โพธิ์ประท… See More
Location
สถานีขนส่ง จังหวัดพิจิตร

Business Information

Hours 24 ชั่วโมง
Closed on เปิดตลอดเวลา
URL http://www.phohosp.com/
https://www.facebook.com/hosphoprathapchang
Phone 056-689018
Top