Phoenix at One

Phoenix at One

@phoenix_at_oneFriends 823

Timeline

ประกาศ !!! วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 Phoenix จะมีการจัดงาน New Year Staff Party ซึ่งจะปิดร้านเร็วขึ้น โดยร้าน Phoenix , Phoenix at One , We by Phoenix รับลูกค้าถึง 16.00น. และ ร้าน Phoenix Zpell รับลูกค้าถึง 14.00น. ค่ะ และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันถัดไปค่ะ ขออภัยล ...See More
See More
Top