TOA Paint

หากคุณได้เดินผ่านพื้นที่ที่ถูกทาสีใหม่อีกครั้งในวันนี้ เราอยากบอกคุณว่า . คุณไม่ได้เห็นเพียงแค่สีที่สดใส แต่คุณกำลังเห็นความพยายาม และความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงของคนกลุ่มหนึ่งที่อยากจะทำให้พื้นที่ตรง...

0 likes0 commentsLINE VOOM