โรงพยาบาลพะเยาราม

@phayaoramFriends 581

Timeline

เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น ย่อมมีสภาพร่างกายที่เสื่อมสภาพลงตามธรรมชาติ ผู้สูงอายุจึงต้องมีความระมัดระวังตัวมากขึ้นไม่ว่าจะทำอะไร เพราะจะมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายมากกว่าคนหนุ่มสาว การหมั่นพาผู้สูงอายุมาตรวจสุขภาพจึงไม่ใช่แค่การตรวจเพื่อหาโรคเท่านั้น แต่ยัง ...See More
See More
Top