Pharmaland-Care

Pharmaland-Care

@pharmaland-careFriends 1,036

Timeline

ออฟฟิศซินโดรม คือ กลุ่มอาการที่อาจรวมถึงอาการปวดหัว ปวดหลัง ปวดตา หรือมือชา โดยเป็นผลมาจากการทำงานตลอดวันในออฟฟิศ และไม่ค่อยได้เปลี่ยนอิริยาบถหรือขยับร่างกายมากนัก เช่น นั่งหน้าคอมพิวเตอร์ หรือทำงานในท่าเดิมซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เป็นต้น คนส่วนใหญ่มักคิดว่า ...See More
See More

Account Intro

Pharmaland-Care คือแหล่งรวมของสินค้าเพื่อสุขภาพที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านของคุณภาพของสินค้า และการผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ลูกค้าของเราจะได้รับประโยชน์จากการช้อปปิ้งที่ ฟาร์มาแลนด์-แคร์ มากมาย อาทิ สินค้าทุกชิ้นผ่านการรับรองจากองค…See More
Top