เภสัชกรพบประชาชน

เภสัชกรพบประชาชน

@pharmacist-thFriends 700

Account Intro

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ได้ทำงานต่อเนื่องจากการทำงานของกลุ่มเภสัชกรชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาชีพแขนงหนึ่งภายใต้เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (พ.ศ. 2517 – 2541) เมื่อจัดตั้งเป็นสมาคมฯ แล้ว ได้ย้ายที่ทำการมาตั้งรวมกับเภสัชกรรมสมาคมแห่งป…See More
Top