THAI CMTE CENTER

THAI CMTE CENTER

@pgu9004oFriends 4,095

Timeline

๒๙ มิถุนายน วันเทคนิคการแพทย์ไทย หลายเรื่องของวิชาชีพนี้มีคนหรือองค์กรเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย แต่ที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ องค์กรที่เกิดขึ้นมาไม่กี่ปีนี้ยังต้องทำงานคาบเกี่ยวกับสมาชิกกว่า ๑๕,๕๐๐ คน กับ สถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ๑๔ แห่ง สถาบันผู้ใ ...See More
See More

Business Information

Hours 7 วัน 24 ชั่วโมง
URL http://www.mtc.or.th
Top