@edenagri

Friends 592

Eden Agritech

อีเด็น (EDEN)

ผลิตภัณฑ์เพื่อยืดอายุผักและผลไม้อีเด็น (Eden) นวัตกรรมที่จะช่วยคงความสดของผักผลไม้ได้นานสูงสุดถึง 3 เท่า

#เพียงพ่นหรือจุ่ม อีเด็นจะเป็นชั้นฟิล์มระดับนาโนคลอบคลุมผักและผลไม้.. ทำให้ชะลอการสูญเสียน้ำ การแลกเปลี่ยนแก๊ส และชะลอการเน่าเสีย

🍏 ชะลอการสุก การเกิดเชื้อรา การเกิดสีน้ำตาล การแตกยอด
🍏 ช่วยคงคุณภาพสารอาหารในผลิตผล
🍏 ช่วยคงรสชาติ และน้ำหนักผลิตผลให้ “สดเหมือนออกจากไร่”
🍏 ช่วยคงสีสวย-สด น่าซื้อ-น่ากิน ได้นานขึ้น
🍏 ปลอดภัย สามารถรับประทานได้โดยไม่ต้องล้างออก
🍏 ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% ไม่ใช้สารเคมี
🍏 ใช้ง่าย เพียงจุ่มหรือพ่น อีเด็น ที่ผักหรือผลไม้ ก็ช่วยเก็บความสดได้ทันที

ผลิตภัณ์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันอาหารแล้วว่า “ปลอดภัย”
เราใส่ใจในการคัดเลือกวัตถุดิบที่ได้รับมาตรฐานระดับ Food Grade
กระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

Mixed media feed

Country or region: Unspecified