PetFriends

PetFriends

@petfriendsFriends 368

Timeline

📣ประกาศเคลียร์ ประวัติสัตว์ป่วย📣 เนื่องด้วยโรงพยาบาลเพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา จะดำเนินการเคลียร์แฟ้มประวัติสัตว์ป่วย ที่ขาดการรักษาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 3 ปี 🚩ได้แก่ วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559🚩 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบสารสนเทศสำหรั ...See More
See More

Location

Address
ชลบุรีตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา1/16 หมู่4 ถนนสุขุ… See More
Top